Κωνσταντίνος Κουβαράς

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Ναυπλιέων

Ψηφίζουμε στις 8 Οκτωβρίου 2023

Είμαστε Ενεργοί Πολίτες

Στρατεύομαι με τον
Δημήτρη Ορφανό
στις εκλογές
της 8ης Οκτωβρίου
με στόχο ο Δήμος μας
να προχωρήσει μπροστά