06/02/2023

Κοινοποίηση της ως άνω επιστολής στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης.