18/06/2023

Άρθρο στα μέσα ενημέρωσης με θέμα «Μια πρόταση για την

Υγεία από την Αργολίδα», όπου με αφορμή την ανάδειξη του φλέγοντος

Παιδιατρικού ζητήματος στην Αργολίδα, προτείνεται:

α) Η επανασύσταση του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΓΕΙΑ –

ΠΡΟΝΟΙΑ» (Ε.Π.Υ.Π.) στο ΕΣΠΑ και κατά συνέπεια η δημιουργία Ειδικής

Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Υπουργείο

Υγείας, με επακόλουθη αναβάθμιση της υφιστάμενης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του

Υπουργείου Υγείας (Ε.Δ.Ε.ΥΠ.Υ.).

β) Η σύσταση Δημόσιου φορέα διαχείρισης νοσοκομειακού προσωπικού, στο πλαίσιο

της επανασυσταθείσας και ενδυναμωμένης Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.Υ.Π. του Υπουργείου

Υγείας, παραθέτοντας και ένα προσχέδιο δομής του εν λόγω φορέα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

https://www.argolikeseidhseis.gr/2023/06/blog-post_459.html